ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ

ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ
ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡାଉନଲୋଡ୍
କହ୍ନାଇ ଡାଙ୍ଗ ୮୫-କଣ୍ଟାମାଳ ଡାଉନଲୋଡ୍(୨୭୪୬ କେବି)
ମହୀଧର ରଣା ୮୫-କଣ୍ଟାମାଳ ଡାଉନଲୋଡ୍(୨୮୮୦ କେବି)
ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ୮୫-କଣ୍ଟାମାଳ ଡାଉନଲୋଡ୍(୨୨୫୭ କେବି))
ଶେଷ କୁମାର ମେହେର ୮୫-କଣ୍ଟାମାଳ ଡାଉନଲୋଡ୍(୨୩୭୦ କେବି)
ସୁଧାଂଶୁ ଡାଙ୍ଗ ୮୫-କଣ୍ଟାମାଳ ଡାଉନଲୋଡ୍(୨୨୭୭ କେବି)
ଅବକାଶ ସାହୁ ୮୬-ବୌଦ୍ଧ ଡାଉନଲୋଡ୍(୩୮୯୧ କେବି)
କେଦାରନାଥ ସାହୁ ୮୬-ବୌଦ୍ଧ ଡାଉନଲୋଡ୍(୩୬୮୨ କେବି)
କୃତିବାସ ପଲିଆ ୮୬-ବୌଦ୍ଧ ଡାଉନଲୋଡ୍(୩୬୬୧ କେବି)
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ୮୬-ବୌଦ୍ଧ ଡାଉନଲୋଡ୍(୧୯୮୩ କେବି)
ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ୮୬-ବୌଦ୍ଧ ଡାଉନଲୋଡ୍(୨୫୭୬ କେବି)