ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୋଲିସ୍

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ପଦବୀ   ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଫ୍ଯାକ୍ସ
 ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ କାର୍ୟାଳୟ  ୦୬୮୪୧-୨୨୨୨୦୫  ୯୪୩୮୯୧୬୬୯୦
  ଅତିରୀକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ  ୦୬୮୪୧-୨୨୨୬୯୯  ୨୨୨୨୩୮
ଡି ଏସ ପି ,  ବି ଆଇ ଡି
ଡି ଏସ ପି  ,ପି ସି ଆର ସେଲ
ଏଚ ଜିସ କାର୍ୟାଳୟ ୦୬୮୪୧-୨୨୩୦୦୫
ଅର ଓ ୦୬୮୪୧-୨୨୨୩୩୮
ସି ସି ଟି ଏନ ଏସ ସେଲ ୦୬୮୪୧- ୨୨୨୦୬୦
ଏସ ଡି ପି ଓ ବୌଦ୍ଧ ୦୬୮୪୧- ୨୨୨୦୦୬
ବୌଦ୍ଧ ପି ଏସ ୦୬୮୪୧- ୨୨୨୩୭୬  ୯୪୩୮୯୧୬୬୯୨
ମନମୁଣ୍ଡା ପି ଏସ ୦୬୮୫୪- ୨୨୦୨୩୪   ୯୪୩୮୯୧୬୮୬୯
 ପୁରୁଣା କଟକ ପି ଏସ ୦୬୮୪୩- ୨୬୫୫୪୦  ୯୪୩୮୯୧୬୮୯୭
 ବାଉଁଶୁଣି ପି ଏସ ୦୬୮୪୧- ୨୨୮୩୪୦  ୯୪୩୮୯୧୬୬୯୧
 କଣ୍ଟାମାଳ ପି ଏସ ୦୬୮୪୪-୨୭୭୨୩୪  ୯୪୩୮୯୧୬୬୯୫
ହରଭଙ୍ଗା ପି ଏସ ୦୬୮୪୩- ୨୬୬୬୦୭  ୯୪୩୮୯୧୬୬୯୪
 ଏନାର୍ଜି  ପି ଏସ  ୯୪୩୮୯୧୬୬୯୩
  ଆଦେନିଗଡ ଓ ପି ୦୬୮୪୧-୨୬୩୫୬୬
 ବାଘିଅପଡା ଓ ପି ୦୬୮୪୧-୨୨୧୦୧୦୦
 ସଗଡା ଓ ପି  ୦୬୮୪୧-୨୨୧୦୦୦
 ଘଣ୍ଟାପଡା ଓ ପି  ୦୬୮୪୧-୨୫୯୧୯୯