ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିର୍ବାଚନ ଶପଥ ପତ୍ର

୧୩-କନ୍ଧମାଳ-ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ସକାଶେ ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀ
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ
ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀ
୮୫-କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ସକାଶେ ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀ
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ
ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀ
୮୬-ବୌଦ୍ଧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ସକାଶେ ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀ
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ
ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀ