ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଧିସୂଚନା

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କିରୋସିନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିସୂଚନା 05/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (193 KB)
କିରୋସିନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିସୂଚନା 23/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (212 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (212 KB)
କିରୋସିନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିସୂଚନା 10/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (227 KB)
-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ବଲାଙ୍ଗିର ନୂତନ ଓସାରିଆ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧିସୂଚନା -୯୮୩ ତାରିଖ-୨୮-୦୮-୨୦୧୯ 28/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ,ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ 17/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (245 KB)
ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ବଲାଙ୍ଗିର ନୂତନ ଓସାରିଆ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ 07/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ବଲାଙ୍ଗିର ନୂତନ ଓସାରିଆ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ 19/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)
କିରୋସିନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିସୂଚନା 19/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (209 KB)
କିରୋସିନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିସୂଚନା 09/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (214 KB)
କିରୋସିନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିସୂଚନା 12/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (211 KB)