ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଧିସୂଚନା

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷ୍ୟକଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ବୈଧିକରଣ 10/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (309 KB)
କିରୋସିନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିସୂଚନା 07/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (215 KB)
ବୀରନରସିଂପୁର ଗ୍ରାମ ର ଘୋଷଣାନାମା ୧୯(୧) ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ୨୦୧୩, ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ଓସାରିଆ ରେଳପଥ ପାଇଁ 21/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ସିଙ୍ଗନୀବେଡା ଗ୍ରାମ ର ବିଜ୍ଞାପନ ୧୧(୧) ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ୨୦୧୩, ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ଓସାରିଆ ରେଳପଥ ପାଇଁ 07/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଗୁନ୍ଦୁରୀବେଡା ଗ୍ରାମ ର ବିଜ୍ଞାପନ ୧୧(୧) ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ୨୦୧୩, ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ଓସାରିଆ ରେଳପଥ ପାଇଁ 21/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଭଉରିନପଥର ଗ୍ରାମ ର ବିଜ୍ଞାପନ ୧୧(୧) ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ୨୦୧୩, ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ଓସାରିଆ ରେଳପଥ ପାଇଁ 21/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
କିରୋସିନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିସୂଚନା 14/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (196 KB)
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶ ବିଜ୍ଞାପନ 17/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (299 KB)
କିରୋସିନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିସୂଚନା 04/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (204 KB)
କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିୟମିତିକରଣ 05/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (444 KB)