ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଧିସୂଚନା

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୧୦) ପଦ ପାଇଁ ବୈଶାଳୀନି ବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୯) ପଦ ପାଇଁ ସ୍ଵର୍ଣଲତା ଦଳେଇଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୯) ପଦ ପାଇଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ନାଏକଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୯) ପଦ ପାଇଁ ଅନାମୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୮) ପଦ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେହେରଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୮) ପଦ ପାଇଁ ଦମୟନ୍ତୀ ମେହେରଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୮) ପଦ ପାଇଁ ଆଭାଗିନୀ ସାଥୁଆଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୭) ପଦ ପାଇଁ ସସ୍ମିତା ମେହେରଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୭) ପଦ ପାଇଁ ଜୋସ୍ନାରାଣୀ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୭) ପଦ ପାଇଁ ଝିଲି ଦେହୁରୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)