ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 09/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 09/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 04/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଭିକର୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା 28/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (342 KB)
ଗ୍ରାମ ତାଲିକା (ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ) 19/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (418 KB)
ସ୍କୁଲ ତାଲିକା 19/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ସରପଞ୍ଚ ତାଲିକା 07/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (269 KB)