ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୌର ନିର୍ବାଚନ-୨୦୨୨

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ପୌର ନିର୍ବାଚନ-୨୦୨୨
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଫର୍ମ ନମ୍ବର XII-A & XII-B ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକାର ପ୍ରକାଶନ 17/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ,ବୌଦ୍ଧଗଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା କାଉନସିଲର ପଦବୀ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଧ ଘୋଷିତ ନାମାଙ୍କନ ତାଲିକା 09/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୧୭) ପଦ ପାଇଁ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ଵୟଂପ୍ରଭା ବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୧୭) ପଦ ପାଇଁ ନୟନା ବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୧୭) ପଦ ପାଇଁ ଗୁରୁବାରି ବେରିହାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୧୬) ପଦ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୧୬) ପଦ ପାଇଁ ଚୁମୁକି ବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୧୬) ପଦ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୧୫) ପଦ ପାଇଁ ନାରାୟଣ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାଉନସିଲର(ୱାର୍ଡ ନ.୧୫) ପଦ ପାଇଁ ଦୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 08/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)