ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନ ସୂଚନା- ୨୦୧୨-୧୩ ଠାରୁ ୨୦୧୭-୧୮ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରାପ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ

ଜନ ସୂଚନା- ୨୦୧୨-୧୩ ଠାରୁ ୨୦୧୭-୧୮ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରାପ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜନ ସୂଚନା- ୨୦୧୨-୧୩ ଠାରୁ ୨୦୧୭-୧୮ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରାପ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ 17/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (266 KB)