ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବନ୍ୟାଦ୍ଵାରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର(ଅତିରିକ୍ତ କୃଷ୍ଣମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ତା-୨୪.୩.୨୦୨୧) ଫସଲହାନୀର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ

ବନ୍ୟାଦ୍ଵାରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର(ଅତିରିକ୍ତ କୃଷ୍ଣମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ତା-୨୪.୩.୨୦୨୧) ଫସଲହାନୀର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବନ୍ୟାଦ୍ଵାରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର(ଅତିରିକ୍ତ କୃଷ୍ଣମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ତା-୨୪.୩.୨୦୨୧) ଫସଲହାନୀର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ବନ୍ୟାଦ୍ଵାରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଫସଲହାନୀର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ