ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ -୨୦୨୨ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା(ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର) ର ଆପତ୍ତି ଗୁଡିକର ପ୍ରକାଶନ

ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ -୨୦୨୨ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା(ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର) ର ଆପତ୍ତି ଗୁଡିକର ପ୍ରକାଶନ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବୌଦ୍ଧଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ -୨୦୨୨ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା(ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର) ର ଆପତ୍ତି ଗୁଡିକର ପ୍ରକାଶନ 17/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)