ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାଂପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର ବିଭାଜନ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ(ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ) ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ତାଲିକା

ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାଂପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର ବିଭାଜନ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ(ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ) ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାଂପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର ବିଭାଜନ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ(ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ) ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ତାଲିକା 13/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1,018 KB)