ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ବିକାଶ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସଂପର୍କରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା।

ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ବିକାଶ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସଂପର୍କରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ବିକାଶ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସଂପର୍କରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା। 29/08/2022 29/08/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (344 KB)