ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ତଥା-କପିଷ୍ଟ,କନିଷ୍ଠ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷୀପ୍ରଲେଖକ (ଗ୍ରେଡ-୩)ର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ

କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ତଥା-କପିଷ୍ଟ,କନିଷ୍ଠ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷୀପ୍ରଲେଖକ (ଗ୍ରେଡ-୩)ର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ତଥା-କପିଷ୍ଟ,କନିଷ୍ଠ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷୀପ୍ରଲେଖକ (ଗ୍ରେଡ-୩)ର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ

ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ-ତଥା-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ,ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି,ବୌଦ୍ଧ

28/06/2021 30/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)