ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ,ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ,ବୌଦ୍ଧ

09/02/2021 17/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)