ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମ ରୋଜୋଗାର ସେବକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ

ଗ୍ରାମ ରୋଜୋଗାର ସେବକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମ ରୋଜୋଗାର ସେବକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା,ବୌଦ୍ଧ

14/01/2020 15/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)