ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନିମନ୍ତେ କିରୋସିନ ତେଲ ବଣ୍ଟନ

ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନିମନ୍ତେ କିରୋସିନ ତେଲ ବଣ୍ଟନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନିମନ୍ତେ କିରୋସିନ ତେଲ ବଣ୍ଟନ

ଯୋଗାଣ ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବୌଦ୍ଧ

12/11/2018 30/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)