ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାର୍ଚ-୨୦୧୯ ମାସ ନିମନ୍ତେ କିରୋସିନ ତେଲ ବଣ୍ଟନ

ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାର୍ଚ-୨୦୧୯ ମାସ ନିମନ୍ତେ କିରୋସିନ ତେଲ ବଣ୍ଟନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାର୍ଚ-୨୦୧୯ ମାସ ନିମନ୍ତେ କିରୋସିନ ତେଲ ବଣ୍ଟନ

ଯୋଗାଣ ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବୌଦ୍ଧ

06/03/2019 30/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)