ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ତ୍ରୈମାସିକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ର ଆବଣ୍ଟନ,ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ,ମେ ଓ ଜୁନ ୨୦୨୦

ତ୍ରୈମାସିକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ର ଆବଣ୍ଟନ,ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ,ମେ ଓ ଜୁନ ୨୦୨୦
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ତ୍ରୈମାସିକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ର ଆବଣ୍ଟନ,ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ,ମେ ଓ ଜୁନ ୨୦୨୦

ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

28/03/2020 28/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)