ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦ୍ଵିମାସିକ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଯୋଜନା ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ

ଦ୍ଵିମାସିକ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଯୋଜନା ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଦ୍ଵିମାସିକ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଯୋଜନା ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ

ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

22/10/2020 22/10/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (700 KB)