ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା କୋରପୁସ ଫନ୍ଡ ଓ ନିଦାନ ଫନ୍ଡ ଅଧୀନରେ

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା କୋରପୁସ ଫନ୍ଡ ଓ ନିଦାନ ଫନ୍ଡ ଅଧୀନରେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା କୋରପୁସ ଫନ୍ଡ ଓ ନିଦାନ ଫନ୍ଡ ଅଧୀନରେ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଭେଷଜ ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

24/01/2020 31/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (607 KB)