ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ(କଣ୍ଟାମାଳ)

ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ(କଣ୍ଟାମାଳ)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ(କଣ୍ଟାମାଳ)

ଜିଲ୍ଲା  ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

04/01/2021 19/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (385 KB)