ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ(ବୌଦ୍ଧ ଓ ହରଭଙ୍ଗା)

ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ(ବୌଦ୍ଧ ଓ ହରଭଙ୍ଗା)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ(ବୌଦ୍ଧ ଓ ହରଭଙ୍ଗା)

ଜିଲ୍ଲା  ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

16/11/2021 22/11/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (466 KB)