ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଯୋଜନା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ

ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଯୋଜନା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଯୋଜନା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ,ବୌଦ୍ଧ

13/11/2018 30/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (585 KB)