ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାର୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୯ ମାସ ନିମନ୍ତେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ

ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାର୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୯ ମାସ ନିମନ୍ତେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାର୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୯ ମାସ ନିମନ୍ତେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ,ବୌଦ୍ଧ

27/02/2019 30/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (958 KB)