ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମଇ ଓ ଜୁନ ୨୦୧୯ ମାସ ନିମନ୍ତେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ

ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମଇ ଓ ଜୁନ ୨୦୧୯ ମାସ ନିମନ୍ତେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମଇ ଓ ଜୁନ ୨୦୧୯ ମାସ ନିମନ୍ତେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ,ବୌଦ୍ଧ

06/04/2019 31/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)