ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

19/08/2020 09/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)