ଜାତୀୟ    ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ  ମିଶନ,ବୌଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ   ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ 

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ    ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ  ମିଶନ,ବୌଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ   ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ 

ଜାତୀୟ    ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ  ମିଶନ,ବୌଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ   ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

 

02/06/2018 18/06/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (3 MB)