ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଘୋଷଣାମାନ

ଘୋଷଣାମାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପ୍ରିଲ,ମେ ଓ ଜୁନ ୨୦୨୦ ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ,ବୌଦ୍ଧ

28/03/2020 28/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପ୍ରିଲ,ମେ ଓ ଜୁନ ୨୦୨୦ ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ,ବୌଦ୍ଧ

21/03/2020 21/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ତ୍ରୈମାସିକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଚାଉଳ ର ଆବଣ୍ଟନ,ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ,ମେ ଓ ଜୁନ ୨୦୨୦

ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

21/03/2020 21/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଅର୍ଣପୂର୍ଣା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ -ଏପ୍ରିଲ,ମେ ଓ ଜୁନ ୨୦୨୦

ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

21/03/2020 21/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (454 KB)
ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନା ର ଅତିରିକ୍ତ ଦ୍ଵିମାସିକ ଚାଉଳ ର ଆବଣ୍ଟନ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ ୨୦୨୦

ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

07/02/2020 07/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (538 KB)
ସଂଶୋଧିତ ଦ୍ଵିମାସିକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ର ଆବଣ୍ଟନ,ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ ୨୦୨୦

ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

24/01/2020 24/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଛାତ୍ରାବାସ ଯୋଜନା ର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୦-ମାର୍ଚ ୨୦୨୦

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ,ବୌଦ୍ଧ

14/01/2020 14/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (330 KB)
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ କେରୋସିନ ତେଲ ର ବଣ୍ଟନ ଜାନୁୟାରୀ,ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ ୨୦୨୦ ପାଇଁ

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ,ବୌଦ୍ଧ

14/01/2020 14/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଅନ୍ନପୂର୍ଣା ଯୋଜନା ର ଚାଉଳ ଆବଣ୍ଟନ ଫେବୃଆରୀ-୨୦୨୦ ଓ ମାର୍ଚ-୨୦୨୦

ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ,ବୌଦ୍ଧ

31/12/2019 31/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (489 KB)
ଅର୍ଣପୂର୍ଣା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ -ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ ୨୦୨୦

ଯୋଗାଣ ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବୌଦ୍ଧ

31/12/2019 31/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (489 KB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର