ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର

ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ

 

ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ

ଯାଆନ୍ତୁ: https://www.ulbodisha.gov.in/or/ulb042

ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ

ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୌଦ୍ଧ-୭୬୨୦୧୪
ସ୍ଥାନ : ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ସହର : ବୌଦ୍ଧ | ପିନ କୋଡ୍ : 762014