ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର

ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ

ଯାଆନ୍ତୁ: https://www.birthdeath.odisha.gov.in/

ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ

ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୌଦ୍ଧ-୭୬୨୦୧୪
ସ୍ଥାନ : ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ସହର : ବୌଦ୍ଧ | ପିନ କୋଡ୍ : 762014