ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର

ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ

ଯାଆନ୍ତୁ: https://www.ulbodisha.gov.in/or/ulb/citizen-services?p_p_id=Emunicipality_WAR_Emunicipalityportlet_INSTANCE_ztLXt1KFaFQB&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Emunicipality_WAR_Emunicipalityportlet_INSTANCE_ztLXt1KFaFQB__spage=%2Fportlet_action%2FEmunicipality_portlet%2Fbirth-death%2Frender&_Emunicipality_WAR_Emunicipalityportlet_INSTANCE_ztLXt1KFaFQB_ulb=ULB042

ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ

ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୌଦ୍ଧ-୭୬୨୦୧୪
ସ୍ଥାନ : ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ସହର : ବୌଦ୍ଧ | ପିନ କୋଡ୍ : 762014