ନୂଆ କଣ

କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ
ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ

ପ୍ରକାଶିତ : 17/05/2019

ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବୌଦ୍ଧ

ବିବରଣଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ
ଗାଡି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ

ପ୍ରକାଶିତ : 09/05/2019

ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ ,ବୌଦ୍ଧ

ବିବରଣଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ
କନିଷ୍ଠ କ୍ଷିପ୍ରଲେଖକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ପ୍ରକାଶିତ : 13/04/2019

ଜିଲ୍ଲା ନାୟାଧୀଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବୌଦ୍ଧ

ବିବରଣଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ