Close

Tahasil

List of Tahasil and Revenue Circle  of the District
SL.No. Name Name of the Revenue Circle 
1  Boudh 1 khuntabandha [5]
2 Gundulia [2]
3 Telibandha [4]
4 Dahya[9]
5 Baghiapada[8]
6 badigyan [6]
7 Baunsuni [1]
8 Boudh Sadar [7]
9 Mundapada [3]
10 Sagada [10]
2 Harabhanga 1 Adenigada [1]
2 Debagada[6]
3 Dhalapur [4]
4 Purunakatak[3]
5 Biranarasinghpur [5]
6 Sarasara [7]
7 Harabhanga [2]
3 Kantamal 1 Kantamal[2]
2 Ghantapada[4]
3 Para [3]
4 Baragyan[1]
5 Manamunda[5]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]